Nghiên cứu khoa học

12/05/2016 | Số lượt đọc 2355 | Thể loại: Nghiên cứu khoa học


 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

          Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai hoạt động chính và trọng tâm của giảng viên. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của Khoa Xây dựng nói riêng và Nhà trường nói chung, trong đó việc đẩy mạnh giảng viên của Khoa tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng, bắt buộc và cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

 

          Khoa Xây dựng đã công bố gần 100 đề tài NCKH cấp đơn vị và cấp trường, có nhiều đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính mới và khả năng ứng dụng như một số đề tài sau:


1. Nghiên cứu tác động của động đất đối với công trình nhà cao tầng làm tài liệu giảng dạy tại khoa Xây dựng-trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

 

2. Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

 

3. Giải pháp quy hoạch cảnh quan Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tại cơ sở 102 – Phố Trung Kính.

 

4. Nghiên cứu các mô hình kết cấu chịu lực nhà cao tầng làm tài liệu giảng dạy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.